အာဆီယံ ဘလိတ္ဒါး ၊ ဆူးၾကိဳးလိတ္ အေရာင္းျပခန္း

ASEAN Building Materials

၀န္ေဆာင္မႈ

မိမိေနအိမ္ျခံ၀င္း၊ စက္ရံု၀င္းမ်ား၊ ရံုးဌာန၀င္းမ်ားကို အထူး လံုျခံဳမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ေခတ္မွီအလွပဆံုး ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဓါးသြားဒီဇိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူၾကီးမင္းမ်ား စိတ္တိုင္းက် ေစတနာ အရင္းခံျပီး အထူး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါျပီ ....

အရည္အေသြး

အဆင့္ျမင့္ ထိုင္း Stainless Steel စစ္စစ္ ဘလိတ္ဒါး အသြားပါေသာ၊ ဆူးၾကိဳးလိပ္မ်ားကို ပင္ရင္း အေရာင္းျပခန္းမွ လက္လီ၊ လက္ကား ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွန္ကန္စြာျဖင့္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် တိုက္ရုိက္ တပ္ဆင္ ေပးေနျပီး ကားဂိတ္ထိ အခမဲ့ အရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေန ပါသည္။....

တပ္ဆင္ျခင္း

အာဆီယံမွ ၀ါရင့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံျပီး စနစ္တက် ေခတ္မွီ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာျဖင္႔ အလွအပဆံုး ျဖစ္ေစရန္ အထူး လံုျခံမွုရွိေစရန္ အတြက္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ အေရာက္ပို ့ လက္ခမဲ့ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ တိုက္ရိုက္ တပ္ဆင္ ေပးေနပါျပီ....

အၾကံ ျပဳ ခ်က္

သံေခ်းတက္မတက္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္မမွန္၊ ပစၥည္းမွန္မမွန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမေကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ ရွိမရွိ ေသခ်ာေလ႔လာ စံုစမ္းျပီးမွ ဆက္သြယ္မွာယူ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အၾကံဳျပဳ တင္ျပအပ္ ပါသည္။ Steel အရည္စိမ္ စတီးဘလိတ္ ဒါးဆူးၾကိဳးမ်ား အ၀ယ္မမွားေစရန္ သံလိုက္တံုးျဖင့္ စမ္းသပ္ ၀ယ္ယူ တပ္ဆင္ႏိုင္ ပါသည္။

မွတ္ခ်က္

" လံုး၀ ရိုးသားမႈ မရွိေသာ ကလစ္ျဖဳတ္ ေပရွည္ ဆြဲတပ္ျခင္းမ်ား လံုး၀ မျပဳလုပ္ပါ "
" ဆူးၾကိဳးလိပ္မ်ား၊ ပါကင္ဖ်က္၍ ပစၥည္း အေလ်ာ႔အတင္း မလုပ္ပါ။ "
တပ္ဆင္ျပီး ဘလိတ္ဆူးၾကိဳးမ်ား လံုး၀ ျပန္မျဖဳတ္ပါ
Asean Service အဖြဲ႔မ်ား ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ပါက (သို႔) ေက်နပ္မွဳ မရွိပါက တုိင္ၾကားနိင္ ပါသည္။
" ေပအျပည့္ Original Packing ကိုသာ ေရာင္းခ် ပါသည္ "

U Nyunt Win (MD)

09 5168 333